top of page

Hyra

Hyr utan att binda kapital

North62's skräddarsydda finansieringslösningar gör det möjligt för din verksamhet att skaffa de produkter och maskiner som behövs utan att behöva köpa dem. Det kan handla om allt från verkstadsmaskiner till varuautomater, på så sätt binder ni inte upp kapital i onödan och er företag bibehåller en stark kassa.

Analysera grafer

Vad kan man hyra?

Genom North62 kan du hyra kommersiella kyl- och frysskåp, licenser, IT-utrustning, kontorsmaskiner, städmaskiner, kaffeautomater, varuautomater, telekommunikation, transport, verkstadsmaskiner, entreprenadmaskiner m.m.

Varför hyra?

När du hyr behöver du varken binda kapital eller anstränga din likviditet. Dina likvida medel kan användas till andra ändamål. North62 äger utrustningen och du hyr den, vilket resulterar i att utrustningen inte blir en tillgång i ditt företags balansräkning, eftersom North62 står som ägare, så behöver du inte belasta företagets skuldkonto. 

Hur går det till?

North62 köper utrustningen och överlåter nyttjanderätten till dig. Tillsammans kommer vi överens om en avtalstid som passar er bäst, normalt mellan 24 och 60 månader. Hyran beräknas normalt efter annuitetsmetoden, vilket innebär att ni har samma månadskostnad under hela avtalstiden. 

När avtalstidens är slut?

90 dagar innan hyresavtalet når sitt slutdatum är det dags för er att ta ett beslut om vad som ska ske med utrustningen. Vanligtvis returneras den gamla utrustningen och ny utrustning hyrs. Det går även bra att förlänga hyresavtalet till en reducerad hyra.

KONTAKT

Låt oss samarbeta

Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall

Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Postadress
Box 6024, 850 06 Sundsvall

  • LinkedIn
  • Facebook

Tack för ditt meddelande!

SUNDSVALL

Michael Axner

STOCKHOLM

Jan Magnusson 

STOCKHOLM

Fredrik Eriksson

STOCKHOLM

Johan Wallin

BORLÄNGE

Henrik Camitz

bottom of page